Foto: Karl Braanaas

Bærum kommune er opptatt av miljø og helse. Vi har i dag to stasjonære luftkvalitetsmålere, og skal nå måle luftkvalitet flere steder i kommunen.

Som en innovativ kommune med fokus på miljø, vil vi være med i den teknologiske utviklingen og se mulighetene for måling av sanntidsdata over et stort geografisk område.

Måleresultatene vil vi dele med våre innbyggere og bruke de aktivt i vårt arbeid med å bedre luftkvaliteten.

Bærum vil prioritere å utplassere målesensorer i sentrumsområdene der mange personer bor og oppholder seg; Sandvika, Bekkestua, Høvik, og  på Fornebu, samt langs sykkelveier.

Bærum planlegger å plassere ut rundt 20 sensorer som vil måle svevestøv og nitrogendioksyd (NO2).

 

Kontakt:
Grete Marie Husø
Senioringeniør
Folkehelsekontoret/miljørettet helsevern
www.baerum.kommune.no
grete.huso@baerum.kommune.no
+47 67 50 32 29