Oslo kommune er prosjekteier og med i iFLINK for å teste nye måter å måle luftkvalitet. Vi setter opp nye sensorer med mål om å gi deg bedre informasjon om luftkvaliteten der du bor og ferdes.

Oslo kommune ønsker å teste mikrosensorer for å styrke arbeidet med å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn og aktiv by. Vi trenger mer detaljert sanntidsinformasjon om luftkvaliteten for å møte fremtidens utfordringer på en god måte. Mikrosensorene som testes i iFLINK gir oss disse mulighetene. Dataene vil også være åpne slik at andre også kan bruke informasjonen.

 

Kontakt:
Susanne Lützenkirchen
Overingeniør luftkvalitet
Bymiljøetaten
Oslo kommune
Susanne.lutzenkirchen@bym.oslo.kommune.no
+47 95266634